Ekonomiutveckling Vst AB
En del av Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter
Huvudmeny
» REKO
 


info@rekoekonomi.se
Tel: 033-23 39 55
Fax: 033-29 81 30

Adress:
Box 45
515 21 Viskafors
 
Start > Div info
Ansvarig fr denna rubrik: Claes-Göran Lindström

Välja bort revisor
Publicerad: 2011-02-07 av Claes-Göran Lindström

Hur går det till att välja bort revision?

Ett aktiebolag skulle tidigare alltid ha en bestämmelse
i bolagsordningen som anger antalet revisorer som bolaget ska ha. Om ett bolag vill entlediga revisorn
utan att utse någon ny, måste bolaget ta bort denna bestämmelse. Det ska i stället tas in en bestämmelse i bolagsordningen enligt vilken bolaget inte ska ha någon revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen ska fattas på en bolagsstämma. Ändringen ska genast anmälas för registrering hos Bolagsverket. Till skillnad från vad som annars gäller för sådana anmälningar behöver bolaget inte bifoga den nya bolagsordningen i dess helhet.

Källa  Regeringen  http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/48/34/cb0eca03.pdf

Se vidare Bolagsverkets webbplats,

http://www.bolagsverket.se.


Ladda ner filen hr.