Ekonomiutveckling Väst AB
En del av Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter
Huvudmeny
» REKO
 


info@rekoekonomi.se
Tel: 033-23 39 55
Fax: 033-29 81 30

Adress:
Box 45
515 21 Viskafors
 
Start > Div info
Ansvarig för denna rubrik: Claes-Göran Lindström

Bokslut
Publicerad: 2011-07-23 av Claes-Göran Lindström

 

Vi  erbjuder er att avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret, dvs göra ett bokslut.

 

 Då bokslutet grundar sig på den löpande bokföringen, förutsätts att alla lagar och normer som gäller för bokföringen har följts under året.  Exempelvis  kan man inte göra en transaktionen under  år 1 och rätta detta  i samband med upprättandet av bokslutet. Då kan det vara för sent.

I bokslutet ingår  bokslutsdispositioner  (t ex lagervärdering, avskrivningar , periodiseringsfond ), och sammanställning av information från balans- och resultaträkning för en viss period, vanligtvis 12 månader.

Balans- och resultaträkningen överförs till en årsredovisning alt vanlig eller förenklat årsbokslut.

En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla:

·         Förvaltningsberättelse

·         Resultaträkning

·         Balansräkning

·         Tilläggsupplysningar tex  noter

·         Revisionsberättelse om revisor är utsedd