Ekonomiutveckling Vst AB
En del av Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter
Huvudmeny
» REKO
 


info@rekoekonomi.se
Tel: 033-23 39 55
Fax: 033-29 81 30

Adress:
Box 45
515 21 Viskafors
 
Start > Div info
Ansvarig fr denna rubrik: Claes-Göran Lindström

Bokföring-Redovisning-Borås-Viskafors
Publicerad: 2011-07-25 av Claes-Göran Lindström

 

Bokföring innebär att ordna alla affärstransaktioner och redovisa alla ekonomiska händelser i datumordning.

 

Detta görs lämpligtvis på följande sätt :

·         Utskrift av kontoutdrag       

    Bank, skattekonto

 

·         Ta fram löneunderlag om det finns anställd

 

·         Sortering av alla affärstransaktioner   

    Leverantörs- och kundfakturor, kvitton av

    kontant  inköp m m.

 

·         Avstämning av bankkonto samt skattekonto

 

·         Beräkna månadsavskrivningar om

          inventarier finns

 

·         Kontera affärshändelser med hänsyn till

          gällande momsregler

 

·         Registrering av affärshändelserna med hjälp av

          bokföringsprogram eller dylikt

 

·         Stämma av balanskonto

 

·         Göra rimlighetsbedömningar

 

·         Köra ut ekonomiska rapporter och analysera  

  

·         Rapportera mervärdeskatt till  Skatteverket.

         (Vid anställd personal rapportera deras

          uppgifter)