Ekonomiutveckling Vst AB
En del av Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter
Huvudmeny
» REKO
 


info@rekoekonomi.se
Tel: 033-23 39 55
Fax: 033-29 81 30

Adress:
Box 45
515 21 Viskafors
 
Start > Div info
Ansvarig fr denna rubrik: Claes-Göran Lindström

Årsredovisning-Årsbokslut-Borås-Viskafors
Publicerad: 2012-01-01 av Claes-Göran Lindström

 

Det är  undertecknande styrelse av årsredovisningen som är ansvarig för själva redovisningen och att Årsredovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen.

 

En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla:

·         Förvaltningsberättelse

·         Resultaträkning

·         Balansräkning

·         Tilläggsupplysningar tex  noter

·         Revisionsberättelse om revisor är utsedd